Ubytovací řád

Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude navíc vyplněna i hlášenka na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
Host obdrží svazek klíče, jeden od vstupních dveří a druhý od pokoje.
Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod, posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
Hosté, kteří požadují ubytování v dopoledních hodinách v den svého příjezdu, si tu to službu sjednají telefonicky předem na čísle 773 743 791  nebo 777 762 312, aby jim mohlo být vyhověno.
Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
V pokoji může host přijímat návštěvy v době od 11:00 hod. do 20:00 hod. Tuto skutečnost je povinen předem nahlásit odpovědnému vedoucímu penzionu.

Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách

V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.
Objedná-li si host pokoj předem a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení objednaný a potvrzený pokoj i v případě, že ubytuje hosta na pokoj cenově dražší.
Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést pouze hotově nebo převodem na účet ubytovatele.
Při ztrátě klíčů je host povinen zaplatit poplatek 1.000,- Kč.

Stornovací podmínky

Storno 30 a více dnů před nástupem – bez poplatku.
Storno 15 až 29 dnů před nástupem – 50% z celkové ceny za ubytování.
Storno 2 až 14 dnů před nástupem – 70% z celkové ceny za ubytování.
Storno 0 až 1 před nástupem – 100% z celkové ceny za ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
V pokoji nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterie, zhasnout světla. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen uzamknout použitý pokoj a klíč předat obsluze dle dřívější domluvy. V době od 22:00 hodin do 07:00 hodin, je host povinen dodržovat noční klid.
V celém objektu penzionu platí přísný zákaz kouření, kromě míst určených a označených ke kouření.

Práva a povinnosti ubytovatele

Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za pět dnů, dále při změně obsazení lůžka.
Úklid obsazeného pokoje se provádí dle domluvy, minimálně 1x za 5 dní při dlouhodobějším pobytu.
Po ukončení pobytu provádět dezinfekci pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo odpovědný vedoucí penzionu ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá odpovědný vedoucí penzionu.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních i venkovních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu v jeho venkovní části.

Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný.

Účinnost ubytovacího řádu je od 1.1.2014.