Úspěchy

SVOD BAROKNÍHO PINTA 2015

Dva roky trvalo, než se v ČR uskutečnil další svod Barokního pinta, ale o to více jsme se těšili, že bude (a také že bylo) na co se koukat. Dne 3. 10. 2015 jsme tedy vyjeli do Olomouce, kde se svod konal. Berrie i Bowle byly již jako tříleté zařazeny do třídy klisen a šlo jim tedy přímo i o ohodnocení do plemenné knihy. Berrie získala 1. prémii s titutem STER a stala se také šampiónkou klisen. Bowle získala 1. prémii s titulem STER a umístila se hned za Berrie, lépe to pro nás opět ani skončit nemohlo.

SVOD BAROKNÍHO PINTA 2013

Dne 5.10.2013 jsme jeli s našimi ročními kobylkami Barokního pinta na Svod do Českého Šternberku. Berrie získala 1. premii a titul šampiona mladých koní. Bowle získala 2. premii a skončila 2. hned za Berrie, takže jsme slavili velký úspěch.

SVOD FRÍSKÝCH KONÍ 2013

Dne 7.9. 2013 jsme se účastnili Svodu fríských koní v Hradištku u Sadské. Přijeli jsme sem s našimi tříletými kobylkami Ilhabelou a Isis, obě byly uchovněny do hlavní plemenné knihy, Isis navíc získala 3e premii. GRATULUJEME HOLKY!

SVOD BAROKNÍHO PINTA 2012

V roce 2012 se klisna Charlotte a klisničky Bowle van Braunau a Berrie van Braunau, zúčastnily svodu koní barokního pinta v Českém Šternberku. Klisna Charlotte byla registrována pro chov barokního pinta, klisnička Bowle van Braunau získala 2. prémii s velmi vysokým počtem bodů a klisnička Berrie van Braunau se zde stala šampiónkou mezi hříbaty a zároveň šampiónkou celého svodu.