Prázdninové dny u koní | 2016 |


  PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA PRO FAKTURAČNÍ ÚDAJE

  Prázdninové dny u koní 2016

  MÍSTO: Jízdárna Hejtmánkovice, Hejtmánkovice č. p. 193, 550 01 Broumov,
  CENA: 680 Kč / za jeden den,
  ČAS: od 8:00 do 16:00 hodin, sraz v horní klubovně Jízdárny Hejtmánkovice,
  TERMÍN: prázdniny si můžete sestavit namíru, vyberte si z termínů: 7. července, 16. srpna, 24. srpna 2016.

  Přihlašuji dítě na (zvolte termín/dny): *
  Příjmení a jméno dítěte: *
  Datum narození *
  Adresa bydliště: *

  Příjmení a jméno rodiče, zák. zástupce: *
  Email: *
  Telefon: *

  Co si vzít sebou: SVAČINU NA CELÝ DEN, pitný režim bude zajištěn. Děti ustrojte dle počasí, pro výuku jízdy na koni je třeba, aby dítě mělo pevnou obuv a přilnavější kalhoty. Doporučujeme vzít dětem i náhradní oblečení. Věci si děti mohou uložit v klubovně naší Jízdárny. Prosíme ale, aby si sebou nebraly cenné předměty (mobily, digitální fotoaparáty apod.). Za případné poškození a ztráty neručíme.

  Jezdec bude vybaven jezdeckou helmou a vestou, které jsou v majetku Jízdárny Hejtmánkovice, v případě, že má vlastní, může si je pro své lepší pohodlí přinést a využívat. Vedoucí má právo zhodnotit stav osobních bezpečnostních pomůcek, aby v jejich důsledku nedošlo k úrazu a jejich stav odpovídal potřebám. Cyklistická helma není vhodná. Podpisem přihlášky souhlasíte s použitím fotografií z jezdecké výuky pro účely propagace Jízdárny Hejtmánkovice. Případné foto je možné si nechat zaslat na email zák. zástupce.

  Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Provozním řádem, a že zdravotní stav dítěte umožňuje jízdu na koni a další aktivity s tím spojené. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom všech rizik spojených s jezdectvím a prací u koní, které mohou vzniknout i za dozoru personálu Jízdárny Hejtmánkovice, v důsledku nepředvídatelného přirozeného chování koně.

  V ceně je zahrnuto i úrazové pojištění dětí po dobu konání akce, které máme sjednané u Generali Pojišťovna a.s. Toto pojištění kryje reakreační jízdu na koni, ne účast na oficiálních závodech, ty se však u nás ani nepořádají. Pojištění ale můžeme sjednat jen dětem, které se na akci přihlásily alespoň dva pracovní dny před jejím konáním. Obsah pojištění a jeho podmínky, včetně všech dalších informací jsou umístěna na webu Jízdárny Hejtmánkovice a jednoduše se k nim dostane přes odkaz www.bit.ly/urazovepojisteni. Pojistná rizika naleznete na stránce Dětské tábory.

  NEPŘEHLÉDNĚTE: V den konání akce je nutné přinést Přihlášku na "Prázdninové dny u koní" s podpisem zákonného zástupce, přihlášku najdete ZDE. Spolu s přihláškou je třeba přinést i kopii kartičky pojišťovny. Dále dokument Seznámení jezdce, který je ke stažení ZDE. Jako datum uveďte den nástupu na Prázdninový den u koní. Bez vyplněných dokumentů se dítě nemůže akce účastnit, proto na ně prosím pamatujte.

  V (obec): *
  Dne (datum): *
  Podpis zákonného zástupce: *

  Provozní řád je umístěn na www.jizdarna-hejtmankovice.cz, nebo přímo v klubovně naší Jízdárny. Odesláním vyplněného formuláře objednáváte Prázdninové dny u koní 2016. Na základě toho Vám bude vystavena faktura, která bude doručena na Vámi uvedený e-mail co nejdříve. Pro odeslání vyplněné objednávky klikněte na "závazně odeslat".

  Poznámka k přihlášce: (např.: ubytovaní)