Velikonoční prázdniny u koní | 2016 |


  PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA PRO FAKTURAČNÍ ÚDAJE

  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY U KONÍ 2016

  MÍSTO: Jízdárna Hejtmánkovice, Hejtmánkovice č. p. 193, 550 01 Broumov,
  CENA: 570 Kč / za jeden den, včetně oběda, svačin a pitného režimu na celý den, pro ubytované v našem penzionu nabízíme speciální cenu 200 Kč / za den,
  ČAS: od 8:00 do 16:00 hodin, sraz v horní klubovně Jízdárny Hejtmánkovice,
  TERMÍN: Dítě můžete přihlásit na oba dny u koní, 24. března až 25. března 2016, či jen na jeden den.

  Přihlašuji dítě na (zvolte termín): *
  Příjmení a jméno dítěte: *
  Datum narození *
  Adresa bydliště: *

  Příjmení a jméno rodiče, zák. zástupce: *
  Email: *
  Telefon: *

  Co si vzít sebou: Děti ustrojte dle počasí, pro výuku jízdy na koni je třeba, aby dítě mělo pevnou obuv a přilnavější kalhoty. Doporučujeme vzít dětem i náhradní oblečení. Věci si děti mohou uložit v klubovně naší Jízdárny. Prosíme ale, aby si sebou nebraly cenné předměty (mobily, digitální fotoaparáty apod.). Za případné poškození a ztráty neručíme.

  Jezdec bude vybaven jezdeckou helmou a vestou, které jsou v majetku Jízdárny Hejtmánkovice, v případě, že má vlastní, může si je pro své lepší pohodlí přinést a využívat. Vedoucí má právo zhodnotit stav osobních bezpečnostních pomůcek, aby v jejich důsledku nedošlo k úrazu a jejich stav odpovídal potřebám. Cyklistická helma není vhodná. Podpisem přihlášky souhlasíte s použitím fotografií z jezdecké výuky pro účely propagace Jízdárny Hejtmánkovice. Případné foto je možné si nechat zaslat na email zák. zástupce.

  Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Provozním řádem, a že zdravotní stav dítěte umožňuje jízdu na koni a další aktivity s tím spojené. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom všech rizik spojených s jezdectvím a prací u koní, které mohou vzniknout i za dozoru personálu Jízdárny Hejtmánkovice, v důsledku nepředvídatelného přirozeného chování koně.

  V ceně je zahrnuto i úrazové pojištění dětí po dobu konání akce, které máme sjednané u Generali Pojišťovna a.s. Toto pojištění kryje reakreační jízdu na koni, ne účast na oficiálních závodech, ty se však u nás ani nepořádají. Obsah pojištění a jeho podmínky, včetně všech dalších informací jsou umístěna na webu Jízdárny Hejtmánkovice a jednoduše se k nim dostane přes odkaz www.bit.ly/urazovepojisteni. Pojistná rizika naleznete na stránce Dětské tábory.

  NEPŘEHLÉDNĚTE: V den konání akce je nutné přinést Přihlášku na "Velikonoční prázdniny u koní" s podpisem zákonného zástupce, přihlášku najdete ZDE. Spolu s přihláškou je třeba přinést i kopii kartičky pojišťovny. Dále dokument Seznámení jezdce, který je ke stažení ZDE. Jako datum uveďte den nástupu na Velikonoční prázdniny. Bez vyplněných dokumentů se dítě nemůže akce účastnit, proto na ně prosím pamatujte.

  V (obec): *
  Dne (datum): *
  Podpis zákonného zástupce: *

  Provozní řád je umístěn na www.jizdarna-hejtmankovice.cz, nebo přímo v klubovně naší Jízdárny. Odesláním vyplněného formuláře objednáváte Velikonoční prázdniny u koní 2016. Na základě toho Vám bude vystavena faktura, která bude doručena na Vámi uvedený e-mail co nejdříve. Pro odeslání vyplněné objednávky klikněte na "závazně odeslat".

  Poznámka k přihlášce: (např.: ubytovaní)