Představujeme Vám hříbátka roku 2021

BAROKNÍ KŮŇ  „VAN BRAUNAU“

Myšlenka spojení milovaných fríských klisen a klisen barokní pinto, které mají v jízdárně Hejtmánkovice svůj domov již od roku 2008, s charismatickým starokladrubským hřebcem, byla zpočátku možná jen intuitivní záležitostí… Narození třech krásných hříbat v letošním roce však správnost tohoto kroku potvrzuje. A již nyní se těšíme na benefity exteriéru, mechaniky pohybu a charakteru, které propojení krve těchto plemen přinese. Zároveň bude zajímavé sledovat variabilitu a dědivost charakteristických znaků těchto plemen, zejména barvu, profil hlavy, přítomnost rousů, které budou podtrhovat originalitu jedince.

  • Lippy van Braunau
Lenny Favory van Braunau
Lucky boy van Braunau

Barokní kůň van Braunau – kůň impozantního vzezření a mimořádně dobrého charakteru, nesoucí původní znaky barokních koní, vzchází ze spojení fríských klisen a klisen barokní pinto se starokladrubským hřebcem. Ve jménu nese přídomek van Braunau – z Broumova, tento kraj je mu kolébkou.

Ráz koní stáje VAN BRAUNAU je předurčen k úloze mnohostranně využitelného koně atraktivního exteriéru, s přátelskou povahou, ochotou spolupracovat s člověkem.

Využití barokního koně van Braunau je mnohostranné. V první řadě to bude dobrý společník člověka.  V prostředí krásné krajiny Broumovska je kladen důraz na kvality spolehlivého koně pro rekreační sedlové ježdění. Díky temperamentu a mechanice pohybu, které přináší starokladrubský kůň i moderní teplokrevná plemena promítající se v barokním pinto, lze tohoto koně vést k akademickému i drezurnímu ježdění. Pro dobrou povahu to může být výborný terapeutický kůň, kůň k dětem. K chovnému cíli fríských a starokladrubských koní patří neodmyslitelně využití v zápřeži.

FRÍS  – BAROKNÍ PINTO & STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

Fríse můžeme romanticky označit jako koně rytířů. Ovšem z praktického hlediska právě díky starobylosti tohoto plemene dnes můžeme oceňovat jeho skromnost, pracovitost, učenlivost, vytrvalost a v neposlední řadě výborný charakter, tedy vlastnosti upevňované po stovky let. K typickým znakům exteriéru, které imponují lidem po celém světě, přispěl kromě orientálních koní především vynikající kůň andaluský (záměrné křížení v 16. a 17. století).

Jména klisen maminek

  • Bowle van Braunau
  • Berrie van Braunau
  • Ciri Urschula van Braunau

Právě období baroka se španělským protokolem i módními trendy dalo vzniknout plemeni starokladrubský kůň. Toto naše národní plemeno je dobře přizpůsobeno přírodním podmínkám naší země. Za účelem šlechtění a chovu starokladrubského koně byl Rudolfem II v roce 1579 založen císařský hřebčín v Kladrubech nad Labem. Posláním starokladrubského koně byla ceremoniální služba na císařském dvoře a u vysokých hodnostářů církve – je to tedy noblesní mohutný teplokrevník vynikající elegancí vznosných chodů, s typickým klabonosem, chován je jako bělouš a vraník.

241822708_4690621224301445_7499328458109552931_n   241777719_378061454017549_3082781539953667187_n

2670 Favory Eneis XXXIII

Starokladrubský kůň, bělouš, do plemenitby zařazen v roce 2019

Po Favory Rava XXI z 353 Eneis (Ru II)

Nar. 26.4.2013

Míry: KVH 174, KVP 185, OH 198, Ohol. 23,0